ชื่อ - นามสกุล :นายนฤพล ประทุมพงษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0952151119
Email :091065769true@gmail.com