ชื่อ - นามสกุล :จสต.ดร.อัศวิน นันทะแสง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0836181268
Email :aswin.nantasang@gmail.com