[ Waraporn2551 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ด.ญ วราภรณ์ สุขเก่า
ชื่อเล่น : 
มายด์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/10/2551
อายุ : 
13
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Warapornsukkao@gmail.com  
ที่อยู่ : 
27/1 ม.8 ซอย ชุมชนศรีสุทโธ ต.ศรีสุทโธ
อำเภอ : 
อ.บ้านดุง
จังหวัด : 
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
41190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0808425543
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น