[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 45 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนฤพล ประทุมพงษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2564
โดย : chaichan
เข้าชม : 297
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง  ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสารในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

          ด้วยโรงเรียนบ้านดุงวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๒,๘๐๐  คน  ให้จัดจำหน่ายราคาที่เป็นธรรม
มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้
          ๑. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นความจำนงในการจำหน่ายมี 2 รายการ ดังนี้
              ๑.๑ ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน ๑๒ ร้าน ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ไม่รวมสาธารณูปโภค ค่าทำความสะอาดและค่าล้างภาชนะ
              ๑.๒ ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ร้าน ร้าน ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
         ๒. คุณสมบัติของผู้จำหน่ายอาหาร
             ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
             ๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองมาประกอบในวันทำสัญญา
             ๒.๓ ต้องสมัครจำหน่ายอาหารด้วยตนเอง
             ๒.๔ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย/บริการ อันได้แก่พนักงานดำเนินงาน มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหาร
             ๒.๕ ต้องเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร หากตรวจพบว่าผู้จำหน่ายอาหารเคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายหลังการทำสัญญาแล้ว โรงเรียนจะยกเลิกสัญญาทันที ผู้จำหน่ายอาหารไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโรงเรียน
            ๒.๖ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางการเงิน
            ๒.๗ ต้องไม่เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรในโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
            ๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันทำสัญญาผู้จำหน่ายอาหารต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อโรงเรียน
            ๒.๙ ต้องยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ

            ►► รายละเอียดเพิ่มเติม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      แจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 12/มิ.ย./2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 25/พ.ค./2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 24/พ.ค./2564
      เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 20/พ.ค./2564
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ 17/พ.ค./2564


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042271234 | โทรสาร : 042271234
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5