ชื่อ - นามสกุล :นายประเวศ ฤาชากุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
Telephone :
Email :prv@hotmail.com