ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เข้าสู่เว็บไซต์